Trade-in Thu Cũ Đổi Mới

Dưới đây là bảng giá thu cũ đổi mới iPhone, Samsung, iPad, MacBook tham khảo dành cho sản phẩm có tình trạng mới thuộc nhóm thu loại 1 từ Tavi's House.

Bảng trợ giá lên đời tại Tavi's House

Dòng máy
Trợ giá khi lên đời
Thu cũ đổi mới iPhone
500.000đ
Thu cũ đổi mới MacBook
500.000đ
Thu cũ đổi mới iPad
500.000đ
Thu cũ đổi mới AirPods
500.000đ
Thu cũ đổi mới Apple Watch
500.000đ
Thu cũ đổi mới Samsung
500.000đ
Thu cũ đổi mới Android
500.000đ
Thu cũ đổi mới Loa Bluetooth
500.000đ